Praktische informatie

Om de twee weken, op de maandag- en dinsdagavond, wordt een film vertoond. De vrijwilligers van Stichting Filmhuis Weert richten zich op de programmering en achtergrondinformatie van de te tonen films. Bij elke filmvertoning heten zij de bezoekers welkom en geven zij een korte toelichting op de te vertonen films. 

De website, nieuwsbrief en sociale media worden ingezet om de donateurs en overige belangstellenden te informeren over de programmering van de te tonen films en indien nodig, overige informatie. 

Stichting Filmhuis Weert heeft een overeenkomst met Gotcha! Cinema te Weert waarbij deze een bioscoopzaal ter beschikking stelt, zorg draagt voor de filmvertoning, horeca en kaartverkoop. 

De inkomsten van de kaartverkoop komt geheel ten goede aan Gotcha! Cinema. De inkomsten van Stichting Filmhuis Weert worden hoofdzakelijk verkregen uit de jaarlijkse bijdrage van de aangemelde donateurs.

Als U interesse heeft om als vrijwilliger mee te werken en achter de missie en doelstellingen van Stichting Filmhuis Weert staat of verdere informatie wilt ontvangen, dan kunt U contact opnemen met onze secretaris, Annet Nijsen te bereiken onder telefoonnummer. 06 – 46 69 13 90.

Entree: € 9,50
Entree donateurs en CJP-houders: € 7,50
Andere kortingsregelingen zijn niet van toepassing.

Filmhuis Weert
+31 0495 53 20 02
info@filmhuisweert.nl