Filmhuis Weert

Missie

De missie van de Stichting Filmhuis Weert is het publiek laten kennismaken met films uit verschillende culturen en gemaakt door mensen met uiteenlopende achtergronden. De films zijn in de meeste gevallen niet bedoeld om kassuccessen te worden. De getoonde verhalen en beelden worden vaak op een bijzondere kunstzinnige manier over en voor het voetlicht gebracht. Zij informeren, inspireren, verbazen, verwonderen en amuseren en door deze films te vertonen ziet het Filmhuis Weert dit als haar missie.

Geschiedenis

Nadat de Stichting Vrije Uren (SVU) eind jaren tachtig van de vorige eeuw haar filmvertoningen had beëindigd, was er in Weert geen podium meer voor kunstzinnige cinema. Daarmee miste de stad een belangrijke toegangspoort naar universele filmverhalen.
Enkele enthousiaste filmliefhebbers onderzochten daarna of er in Weert draagvlak was voor een filmhuis. De conclusie was dat een breed publiek hiervoor enthousiast was en met dit gegeven ging een aantal mensen, afkomstig uit verschillende geledingen, aan de slag. Men vond een locatie en in 2006 werd de Stichting Filmhuis Weert opgericht en werd in het jaar 2007 de eerste arts house film vertoond.

Organisatie

Stichting Filmhuis Weert is een stichting met als doel een volwaardige, eigentijdse filmtheatervoorziening te zijn, zonder winstoogmerk, als aanvulling op het bestaande bioscoopaanbod in de stad Weert. De handelingen en taken die hiermee verband houden worden uitgevoerd door vrijwilligers.

 

Bestuur Functie / Taken
 • Voorzitter: Vacature
 • Annet Nijsen: Secretaris /                          Programmeur
 • Ton Goijens: Penningmeester
Vrijwilligers / Taken
 • Bernine Tebrunsvelt
 • Eefje Aspers / Programmeur –                          Public Relations
 • Evert Reef / Website
 • Frans Oerlemans
 • Kees Moolenaar / Programmeur
 • Thea Reef
 • Ton Nijsen / Programmeur
 • Ton Thijssen / Indeling vrijwilligers
 • Vivienne Weijnen

Wilt u het Filmhuis steunen?

Entree: € 9,50
Entree donateurs en CJP-houders: € 7,50
Andere kortingen zijn niet van toepassing

© Filmhuis Weert | Website door Warenburg Media