MISSIE

Laat het publiek kennismaken met films uit verschillende culturen, gemaakt door mensen met uiteenlopende achtergronden. De films zijn  -meestal-  niet bedoeld om kassuccessen te worden. Verhalen en beelden worden vaak op een bijzondere kunstzinnige manier voor en over het voetlicht gebracht. Ze informeren, inspireren, verbazen, verwonderen en amuseren. Die films vertonen, ziet het Filmhuis Weert als een van haar belangrijkste taken.

Geschiedenis


Nadat de Stichting Vrije Uren (SVU) eind jaren tachtig van de vorige eeuw haar filmvertoningen had beëindigd, was er in Weert geen podium meer voor kunstzinnige cinema. Daarmee miste de stad een belangrijke toegangspoort naar universele filmverhalen.
Enkele enthousiaste filmliefhebbers onderzochten daarna of er in Weert draagvlak was voor een filmhuis. De conclusie was dat een breed publiek hiervoor enthousiast was. Met dit gegeven ging een aantal mensen, afkomstig uit verschillende geledingen, aan de slag. Men vond een locatie en in 2006 werd het Filmhuis Weert opgericht. In 2007 werd de eerste arthouse film vertoond.

Samenhang


Filmhuis Weert wil verbindingen leggen met bredere culturele activiteiten. Zo kan er samengewerkt worden aan een meer samenhangend cultureel aanbod, met de film- en beeldcultuur als uitgangspunt. Hiermee kunnen nieuwe doelgroepen worden aangesproken

Educatie


Kunsteducatie speelt een belangrijke rol in een gezond filmklimaat. Dat kan gestalte krijgen in het verzorgen van maatcursussen, het vormgeven van het programma ‘Klassefilm’ voor het basisonderwijs en het bevorderen van activiteiten voor het voortgezet onderwijs met CKV-films. Filmhuis Weert streeft in dit kader samenwerking na met Rick (Regionaal Instituut voor Cultuur en Kunsteducatie) en Ku+Cu (Kunst- en Cultuureducatie in de regio Weert). Zo krijgt filmvorming een frisse impuls.

De organisatie en de mensen

Filmhuis Weert is een stichting met als doel een volwaardige, eigentijdse filmtheatervoorziening te zijn als aanvulling op het bestaande bioscoopaanbod in de stad. De handelingen en taken die hiermee verband houden worden uitgevoerd door een vrijwilligersorganisatie,

Dagelijks Bestuur

 •  Kees Moolenaar ( voorzitter & programmeur)
 • Annet Nijsen       ( secretaris & programmeur )
 • Ton Goijens         ( penningmeester )
 • Ton Nijsen    ( programmeur )
 • Eefje Aspers ( programmeur / PR )
 • Evert Reef     ( grafisch ontwerper )
 • Thea Reef
 • Fransien Smeets
 • Ton Thijsen
 • Vivienne Weijnen ( middagbioscoop )
 • Anke van Dodewaard ( website / nieuwsbrief )

Partners

Samenwerking met bestaande voorzieningen is voor Filmhuis Weert van levensbelang. Gezamenlijk moeten alle mogelijkheden worden aangewend om te komen tot een meer samenhangend cultureel aanbod in Weert, met de film- en beeldcultuur als uitgangspunt. Gotcha Cinema, het Limburgs Film Circuit, het Huis voor de Kunsten en het Nederlands Fonds voor de Film zijn op dit moment de belangrijkste samenwerkingspartners.

Gotcha Cinema
Gotcha Cinema is een moderne bioscoop met uitstekende zaalvoorzieningen. Buiten twee servicezalen beschikt dit filmtheater over nog drie zalen. Met name de twee zalen met 108 en 44 zitplaatsen zijn voor de vertoningen van Filmhuis Weert zeer geschikt. De bioscoop beschikt daarnaast over een aantrekkelijk café waar men kan napraten.

Het Limburgs Film Circuit
Het Limburg Film Circuit is een samenwerkingsverband van de filmhuizen in Heerlen, Sittard, Roermond, Venlo en Lumière in Maastricht. Het circuit ontvangt subsidie van de Provincie Limburg voor het vervullen van een verspreidingstaak.

Het Huis voor de Kunsten
Filmhuis Weert ontvangt inhoudelijke ondersteuning van de filmconsulent van het Huis voor de Kunsten in Roermond. Deze organisatie adviseert tal van partijen uit het Limburgse kunst- en cultuurveld.

Nederlands Fonds voor de Film
Het Nederlands Fonds voor de film stimuleert de filmproductie in Nederland en bevordert een goed Nederlands filmklimaat. De consulent Filmvertoning van het filmfonds begeleidt Filmhuis Weert

Praktische Informatie

Iedere twee weken, op maandag-  en dinsdagavond, wordt een film vertoond. De vrijwilligers richten zich op de programmering en de achtergrondinformatie van de films. Bij iedere vertoning geven zij een korte toelichting. Driemaal per jaar verschijnt een brochure met het programma. De website, nieuwsbrief  en social media worden ingezet bij het informeren van het publiek. Filmhuis Weert heeft een overeenkomst met Gotcha! Cinema. Gotcha stelt een zaal ter beschikking, zorgt voor de filmvertoning, de horeca, en de kaartverkoop. De opbrengst van de kaartverkoop gaat in zijn geheel naar de Gotcha. De  inkomstenbronnen van Filmhuis Weert zijn de jaarlijkse bijdragen van de donateurs.

Als je interesse hebt om als vrijwilliger mee te werken, neem dan contact op met Annet Nijsen tel. 06 – 46 69 13 90.

Reserveren

 

Reserveren voor een van de voorstellingen kunt u via www.gotcha-cinema.nl. Telefoonnummer: 0495 532002

Entree

 

Entree: € 9,00
Entree donateurs en CJP-houders: € 7,00
Andere kortingsregelingen zijn niet van toepassing.

Locatie

 

De films van het Filmhuis Weert worden vertoond in:
Gotcha Weert
Beekstraat 49
6001 GG Weert

Lidmaatschap

 

Zonder filmliefhebbers zoals u kan Filmhuis Weert niet bestaan. Nu en in de toekomst niet.

Wordt nu Lid!

Sponsoren

Goede sponsoren leveren een belangrijk bijdrage aan Filmhuis Weert.

Op dit moment worden wij gesponsord door: